Tohh phaaa 🙄 Dr. Idris yayiwa Almiskin Wankan Tsarki da Ruwan Ilmi Abisa Yi Masa Karya Karo na Biyu

Tohh phaaa 🙄 Dr. Idris yayiwa Almiskin Wankan Tsarki da Ruwan Ilmi Abisa Yi Masa Karya Karo na Biyu


👉 Wai Daman Ashe Haryanxu Anayin Mauludi?

👉Au Wai Haryanxu Akwai Waenda Basu Yarda da Mauludi ba?


Tohh 
Phaaa 🤪 ku ganewa Idanuwanku da Kunnuwanku a Wannan Video 👇👇 Anan 

Post a Comment

Previous Post Next Post